Tag Archives : Meningen med livet

Hvad er meningen med livet?

Hvad er meningen med livet?


Det er et stort spørgsmål. Jeg ved det, og spørgsmålets besvarelse afhænger af hvilket perspektiv, man tillægger. Samtidig vil besvarelsen være individuelt betonet. Jeg vil derfor starte med at anskue emnet fra et meget højt perspektiv for herefter at bevæge mig ned på individuelt plan. Det følgende er naturligvis min udlægning og man er velkommen til at have en anden…

Læs mere »