Reinkarnation og sjælen

Reinkarnation og sjælen

Reinkarnation er processen med at ens sjæl tager sæde i den fysiske krop for at opleve det fysisk liv på jorden, hvorefter sjælen igen trækker sig tilbage ved den fysiske død. Sjælen vil her udelukkende eksistere som ikke fysisk energi, indtil den igen får mulighed for at opleve et nyt jordisk liv. Denne proces gentager sig igen og igen indtil sjælen er blevet så udviklet, at den ikke længere har brug for at reinkarnere.

Mange anskuer det som at ens krop har en sjæl, men det vil være mere korrekt at sige at ens sjæl har en krop som er til låns i en periode.

Grunden til at man ikke kan huske ens tidligere liv, mens man er på jorden, er at det er den måde, man lærer mest af sit fysiske liv. Tavlen bliver så at sige visket ren inden ankomst og dermed vil man opleve og reagere mere rent på de situationer, man bliver stillet for i livet. Herved kan man også bedre efterfølgende vurdere, om man har lært de lektioner som livet har budt en.

Man kan så sige: ”Jamen hvad er formålet med at reinkarnere igen og igen, hvis man alligevel ikke kan huske ens tidligere liv? Det er vel lidt spildt så?”

Nej det er det ikke, for de ting man lærer, vil ens sjæl huske og de ting vil man stadig kunne trække på i efterfølgende liv. Det kommer dog ikke til udtryk i bevidste erfaringer, men som at man ved hvad der ”føles rigtigt”. Man ved instinktivt eller underbevidst, hvad der er rigtigt og forkert. Deraf kommer også udtrykket at følge sin mavefornemmelse. Det er viden, men ikke på et bevidst niveau.

Formålet med at reinkarnere er simpelt fortalt, at ens sjæl ønsker at lære og udvikle sig, og her er den fysiske oplevelse på jorden noget helt særligt. Jorden betragtes som en barsk skole, men også som et sted hvor man kan opnå stor udvikling på kort tid. Oplevelsen på jorden har derudover det aspekt, at den er meget intens, netop fordi den er fysisk, og mange ting kan opleves anderledes smukt og mere intenst her, end på det ikke fysiske plan.

Jeg håber, at dette perspektiv vil bidrage til en større forståelse af livet og herunder, at man ikke behøver at frygte døden. Den fysiske død er blot en overgang til det ikke fysiske plan for ens sjæl og det behøver man absolut ikke at frygte. Der er massere af lys og støtte der. Den sande udfordring ligger i at manøvrere i livet her på jorden.

Relateret indhold:
1. Hvad sker der når man dør?

2. Hvad sker der når man begår selvmord?
3. Kan man reinkarnere som et dyr?
4. Hvad er åndelige guider?
5. Den frie vilje
Tilbage til blog