Hvorfor sker frygtelige ting?

Nogen gange kan det være svært at acceptere og forstå, når ulykkelige omstændigheder rammer enten en selv eller folk omkring en. Det kunne eksempelvis være:

– En person kommer ud for en voldsom færdselsulykke og mister førligheden
– En person bliver ramt af sydom om mister måske samtidig sit arbejde
– Forældre får et barn med en alvorlig sygdom
– Et voldsomt overfald ændrer ens liv

Den type omstændigheder kan virke så meningsløse og harmonerer jo ikke umiddelbart med den gængse opfattelse af en kærlig skaber.

“Så hvorfor sker disse frygtelige og tilsyneladende meningsløse ting?”


Det er der faktisk flere grunde til, som jeg vil se nærmere på i det følgende.

 

Karma

En mulighed når dårlige ting rammer os, er karma. Karma er en universel lov, der sikrer at universet holdes i ligevægt og som er en drivkraft bag livets udfoldelse. Hvis du eksempelvis er blevet overfaldet, kan det skyldes, at du har karma fra et tidligere liv, hvor du måske selv har overfaldet nogen. For at sikre at du (som sjæl) ikke bliver ved med at gå og slå folk ned, lader universet os opleve konsekvenserne af vores handlinger. Noget karma kan ikke afvikles i samme liv, hvorfor det videreføres til efterfølgende liv.

 

Nu vil nogen nok tænkte:  ”Åh, nej! Så al min ulykke skyldes, at jeg har lavet en masse slemt i et tidligere liv?!”

Sådan skal man ikke se på det. Vi har alle sammen karma med os. God som dårlig. Det er nu engang en del af livet, når man er på jorden. Det er en del af den måde, livet udfolder sig på. Husk også at universet aldrig giver os mere, end vi kan klare. Selvom det måske det måske ikke altid føles sådan. En anden ting er, at vi løbende skaber ny karma baseret på vores handlinger, så der er ingen grund til at føle sig fortabt. Vi har altid mulighed for at skabe en ny positiv fremtid. En sidste ting, man skal huske er, at vi også har god karma med i lasten. Det kan således være, der vente dig store gaver senere i livet, selvom det måske ser sort ud lige nu. Du kan læse mere om karma her.

 

Et ønske om at udvikle sin sjæl

Ikke alt skyldes dog karma. En anden vigtigt årsagen til ulykkelige omstændigheder, er et ønske fra vores sjæls side om at udvikle sig. Man skal huske, at der ligger læring i alle oplevelser. Der kan være stor sjælelig udvikling i svære tider og hårde omstændigheder, modsat et liv hvor alt kører glat. Vores sjæl vælger også lette liv, men for at forstå og lære alle livets aspekter, er vi nød til at komme hele vejen rundt og opleve både medgang og modgang i ny og næ.

For at vende tilbage til eksemplet med forældrene, der får et alvorligt sygt barn, så kan disse forældres sjæle have haft et ønske om at lære at tilsidesætte egne behov. I tidligere liv har de måske levet meget fokuseret på egne behov og for at blive bedre til at leve balanceret, har deres sjæle nu påtaget sig denne udfordring.

Det kan være svært at acceptere, når forfærdelige ting sker. Den måde man kan forsøge at bruge modgang konstruktivt, er ved at se på den læring og udvikling, der måtte været i en oplevelse. Det er ikke altid man kan se det, når man står i situationen eller i tiden umiddelbart efter. Nogen gange skal der gå mange år, før man kan se sådan på tingene. I nogen tilfælde vil man måske først til fulde forstå værdien i en oplevelse, den dag man bliver fuldt forenet med sin sjæl i efterlivet og opnår det større perspektiv. 

Blessing in disguise (En gave i forklædning)

Hvad der i første omgang kan virke som ren ulykke, kan med tiden vise sig at være en gave i forklædning. Det er lettest at illustrere med et eksempel.

En person kommer ud for en arbejdsulykke, som gør, at vedkommende ikke længere kan passe sit arbejde. I første omgang er personen fortvivlet. ”Hvad skal der nu blive af mig?” tænker han. Omstændighederne tvinger dog vedkommende til at gå nye veje og tænke i nye baner. Med tiden kommer han til at beskæftige sig med et nyt og spændende område, som han aldrig tidligere havde tænkt på eller anset som en mulighed. Det nye arbejde giver en helt ny form for mening med tilværelsen, hvor det gamle måske mest var for pengenes skyld. Efter en årrække går det op for ham, hvor heldig han egentlig var med hensyn til arbejdsulykken. Den bragte en tiltrængt forandring ind i hans liv. Uden arbejdsulykken, var det aldrig sket.

”Uheldige omstændigheder” kan nogen gange være den hurtigste og letteste måde for Universet at flytte os fra A til B. I ovenstående eksempel tjente arbejdsulykken således som katalysator for en gunstig forandringsproces.

Voldsomme omstændigheder, der bringer os tæt på liv og død, får også tit folk til at stoppe op og genoverveje deres liv. Vi indser, at vi ikke er udødelige og begynder at værdsætte de små ting i hverdagen. Det er heller ikke ualmindeligt, at folk efter voldsomme oplevelser, beslutter sig for at leve deres liv 100%, hver dag, og ikke længere hænger sig i småting. Man indser, at livet er en gave.

Sjælen har valgt en hård mission – for at sprede sit lys

Nogle sjæle vælger at påtage sig vanskelige liv, for via deres oplevelser senere hen at kunne bane vejen for positiv forandringer på jorden. Der findes mange eksempler på dette, hvis man begynder at kigger efter. Både i det store og små. Et kendt eksempel er Malala Yousafsai, en 15år pige der blev skudt i hovedet af Taleban, fordi hun kæmpede for pigers ret til at gå i skole. Hendes frygtelige skæbne gjorde, at hun blev verdenskendt og det fremmede hendes arbejde for pigers ret til at gå i skole enormt.

Det vil typisk være gamle sjæle, der påtager sig den slags liv, hvor de bruger deres “negative oplevelser” til at skabe positiv forandring og gøre en positiv forskel for mange mennesker.

Et andet eksempel er racerkøreren Jason Watt, der kørte galt og blev lam fra hoften og ned. Han mistede alt det han værdsatte. Kæresten og karrieren, som var en integreret del af hans identitet. Han har indrømmet, at han tænkte på at tage sit eget liv, da det så sortest ud. Han tog dog kampen op, kæmpede sig tilbage og skabte en ny meningsfuld tilværelse. Han gjorde comeback inden for motorsporten, på trods at hans nye situation, og han fik også en ny kone. Han er i dag foredragsholder, hvor han inspirerer andre og har også skrevet en selvbiografi om sine oplevelser.

Hans ulykke, og efterfølgende kamp, tjente således et større formål. Han kunne på den baggrund formidle et budskab om at bruge modgang konstruktivt og ikke give op, selv når det ser sværest ud.

 

Vi bruger vores tanker forkert

Vi tiltrækker, det vi fokuserer på. Hvis vi eksempelvis konstant går og bekymrer os om at blive overfaldet, så stiger sandsynligheden for, at vi tiltrækker netop de omstændigheder ind i vores liv.

Ligeledes, hvis vi kun fokuserer på alt det negative, vil vi tiltrække mere af det ind i vores liv. Man bør således holde øje med sine tilbagevendende tanker og sikre sig, at ens fokus er positivt. Mange mennesker tror, at de ikke er herre over deres tanker. Men det er langt fra tilfældet. Vi har i høj grad selv mulighed for at styre vores tanker. Første skridt i den proces er at blive bevist om sine tanker og deres natur. Når vi begynder at styre, og tage ansvar for vores tanker, er vi aktivt med til at styre vores virkelighed i den retning, vi ønsker. Så fokuser på det du ønsker at skabe. Ikke omvendt!

Kontrasten er nødvendig for at kunne opleve hele spektret i livet

Livet her på jorden rummer både det gode og det og dårlige – også kaldet dualitet. Uden det dårlige, ville vi ikke i samme grad være i stand til at sætte pris på det gode. Man kan sige, at det dårlige udgør kontrasten til det gode. Uden modgang vil vi sætte mindre pris på medgang, når vi oplever den efterfølgende. Når vi mister en bedsteforælder, bliver livets mirakel i det nyfødte barn endnu stærkere. Ligeledes værdsætter vi foråret lys og varme mere efter vinterens kulde og mørke. Hvis tørst ikke fandtes, ville vi ikke kunne nyde drikke med samme velbehag. Ved at kunne føle sult, sætter vi mere pris på mad osv. osv.

Et andet mennesket godhed vil også først til fulde kunne værdsættes, når man har oplevet det modsatte. Det er nødvendigt, for at vi kan se dybden i det gode, kærlige og smukke.


Livet rummer således både det gode og det dårlige og det er netop det, der er med til at gøre livet her på jorden til en helt særlig, og utrolig intens, oplevelse.

Relateret indhold:

1. Reinkarnation og sjælen
2. Hvad sker der, når man dør?
3. Hvad er meningen med livet?
4. Hvad er karma?
5.
Hvem er min skytsengel?
Copyright 2016 | Spredlyset.dk