Hvem er min sjælefamilie?

Har du nogensinde følt, at du allerede kendte en person, selvom du kun lige har mødt vedkommende? Det gør du måske også – på sjæleniveau.

I den åndelige dimension, det vil sige når vi befinder os imellem de jordiske liv, følges vi med andre sjæle, der er på samme udviklingsniveau som os selv. Man kan kalde det for ens sjælefamilie eller ens sjælegruppe. Denne primære sjælegruppe består typisk af omkring 15 sjæle, men man har observeret, at den kan variere fra 3-25 sjæle. Den primære sjælegruppe kan betragtes som en form for studiegruppe, sjælevenner eller sjælefamilie, som vi mødes med og følges med i mellem livene (dvs når vi kun eksisterer i den åndelige dimension). Det er ikke nødvendigvis kun disse sjæle, som man omgås med i de jordiske liv. Forældre vil typisk ikke tilhøre den primære sjælegruppe, mens meget tætte venner, søskende eller ægtefæller med større sandsynlighed kommer fra ens sjælegruppe.

Medlemmer af samme sjælegruppe vil normalt interagere under de fysiske liv på jorden og kan være involveret i oplevelser med vigtig læring. Min erfaring er, at man møder nogle mennesker, som man meget hurtigt og let connecter med. Det er som om, man allerede kender dem. Det mener jeg kan være er en indikation på, at man har mødt en fra sin sjælegruppe.

Foruden den primære sjælegruppe findes der sekundære sjælegrupper, der kan beskrives som andre sjælegrupper, som ens egen sjælegruppe interagerer med, men mere overfladisk. I det jordiske liv vil den slags sjæle eksempelvis kunne være kortvarige bekendtskaber. Det kunne være en gymnasieven, som vi ikke efterfølgende har kontakt til, eller en ferieflirt.

Meget udviklede sjæle vil have mindre tilknytning til deres sjælegruppe i det åndelige, da de er travlt optagede af andre gøremål.

No Comments

Leave a Comment