Selvmord

Hvad sker der når man begår selvmord?

Inden vi kigger på hvad der sker, når man begår selvmord, så er det nødvendigt med lidt baggrundsviden.

Som menneske har man altid muligheden for at begå selvmord som følge af loven om den fri vilje. Det er dog et valg med konsekvenser.

Ens sjæl har selv valgt dette liv, hvor hårdt og uretfærdigt det end kan lyde for nogen. Man valgte netop dette jordiske liv i samråd med sine åndelige guider mv., med henblik på at udvikle sig og opnå læring inden for områder, man på forhånd har fastlagt. Læring kan både ske via gode og opløftende omstændigheder men også via hårde oplevelser med stor oplevet modgang. Her er det dog vigtig at huske, at der i modgang og svære tider ofte vil være stor læring. Det er en af årsagerne til, at sjæle påtager sig hårde liv. Så hvis du føler dit liv er udfordrende, så klap dig selv på skulderen og anerkend din sjæl for de svære opgaver, den har påtaget sig i dette liv.

Men hvad sker der så, hvis man begår selvmord?

Når man efter sin død ankommer på den anden side, vil man før eller senere genvinde sjælens større perspektiv. Med det perspektiv vil man hurtigt indse, at ens handling ikke var hensigtsmæssig. Man indser, at der var en mening med den lidelse man gennemgik og at den tjente et formål. Man vil samtidig få indblik i hvordan ens liv kunne have udfoldet sig, hvis man havde kæmpet videre og var kommet over udfordringerne, der bragte en til tanken om selvmord. Mange liv rummer svære udfordringer, som skal overvindelses, og så venter der mange gode oplevelser bagefter. Oplevelser som man fraskriver sig, hvis man begår selvmord.

Et andet aspekt ved hårde tider og store udfordringer er, at jo større en udfordring er, jo større vil den mentale tilfredsstillelse være, når man overvinder udfordringen. Hvis livet var uden modgang og udfordringer, ville vi ikke på samme måde værdsætte succes og medgang.
De fleste mennesker der vælger at afslutte deres liv før tid via selvmord, vil som sjæl hurtigt indse det uhensigtsmæssige i deres valg og den læring de er gået glip af. Derfor vil de ofte meget hurtigt blive tilbudt og acceptere et nyt liv under lignede omstændigheder og med samme livs-temaer og udfordringer. Således at sjælen endnu engang får mulighed for at forsøge at overvinde disse og dermed opnå den læring, der oprindeligt var planlagt.

At begå selvmord løser derfor sjældent noget. Det udskyder og forsinker blot sjælens læring og gør, at man kommer til at gennemleve tingene endnu engang. Det er faktisk et generelt tema for sjæle, at man bliver ved med at møde de samme udfordringer i sit liv, indtil man lærer af oplevelserne. Herefter kan man så bevæge sig videre til ny læring.

Selvfølgelig findes der undtagelser til ovenstående. Et eksempel er, når det indgår i ens livskontrakt, at livet skal ende på den måde. Det kan der være forskellige årsager til. Men ovenstående er det generelle billede.

Et sidste aspekt ved det at begå selvmord er karma-aspektet. Når man begår selvmord, vil valget ikke kun påvirke en selv, men også menneskene omkring en. Eksempelvis vil man udsætte familie og venner for stor sorg. Det er således sandsynligt, at man i fremtidige liv selv kommer til at opleve at miste, for at opleve konsekvenserne af sit valg. Ikke som straf, men for at opleve konsekvenserne af sine handlinger. Du kan læse mere om karma her.

Jeg håber at ovenstående har gjorde dig lidt klogere på selvmord. Jeg har stor forståelse for at nogen kan opleve omstændigheder, der kan få selvmord som at fremstå som en mulig udvej. Men selvmord er ikke den ”lette løsning”, som nogen tror. Man afbryder og udskyder blot sin læring og reinkarnerer sandsynligvis hurtigt igen under lignende omstændigheder.

Relateret indhold:
– Hvorfor sker frygtelige ting?
– Hvad sker der når man dør?
– Reinkarnation og sjælen
– Hvad er engle og hvad kan man bruge dem til?
– Hvordan hæver man sine energivibration?