Hvad er meningen med livet?

Hvad er meningen med livet?

“Hvad er meningen med livet?” er et stort spørgsmål. Jeg ved det, og spørgsmålets besvarelse afhænger af hvilket perspektiv, man tillægger. Samtidig vil besvarelsen være individuelt betonet. Jeg vil derfor starte med at anskue emnet fra et meget højt perspektiv for herefter at bevæge mig ned på individuelt plan. Det følgende er naturligvis min udlægning og man er velkommen til at have en anden mening. Jeg har samtidig sprunget en del detaljer over, for at teksten ikke skulle blive unødigt lang.

Big Bang
Men lad os starte med at gå helt tilbage til det vi mennesker kalder ”Big Bang”. Før Big Bang var der kun energi. Bevidsthedsmæssigt eksisterede der kun en lyksalig alvidende kærlig værenstilstand. Nogen vil kalde denne bevidsthed for ”gud”, ”universet”, ”skaberen”, ”kilden”, ”den guddommelige intelligens” osv. For mig er navnet ikke vigtigt, da det dækker over det samme. Nemlig en højere alvidende bevidsthed, som alt udspringer fra – og vi alle er en del af.

Før Big Bang var der altså blot en lyksalighed alvidende kærlig værenstilstand. Men der var ingen udvikling og kun et perspektiv. Bevidstheden fik derfor en trang til at udfolde sig. En trang til udvikling og en trang til at oplevere flere perspektiver. Derfor skabte bevidstheden Big Bang, som var begyndelsen på det fysiske univers, som vi kender i dag. Så fra kun at eksistere på det ikke fysiske plan, begyndte den guddommelige intelligens nu også at opleve sig selv på det fysiske plan i form at de galakser, stjerner og planer, som var resultatet af Big bang. Igen, husk at alle galakser, planeter og stjerner udsprang af den samme guddommelige kilde, så det guddommelige er i alt.

Livets opståen og sjælen
Med tiden modnedes mange steder i universet og vilkårene for liv opstod. Et af disse steder var jorden. Simpelt liv opstod og med tiden mere og mere avanceret liv. Detaljerne i denne proces vil jeg ikke gå ned i her. Men intelligent liv i forskellige former eksisterer mange forskellige steder i universet. Realistisk set ville det også være en smule naivt at tro andet, universets størrelse taget i betragtning.

Da menneskekroppen nåede et vist udviklingstrin og hjernen var blevet tilstrækkeligt kompleks, blev det meningsfyldt for sjælen at tage sæde i kroppen. Hvad er sjælen så og hvor kommer den fra? Her begynder det at blive interessant. For at kunne opleve mange forskellige perspektiver besluttede den guddommelige intelligens at splitte sig op, for derigennem at for at kunne opleve for mange forskellige perspektiver. Sjælen er således en lille klump bevidsthed udskilt af selve det guddommelige selv. Du kan se på det således. Hvis den guddommelige bevidsthed/den intelligente skaber betragtes som en kæmpestor boble af vand, så forestil dig at denne boble med et lille skvulp udskiller en lille boble, som nu eksisterer selvstændigt. Denne boble rummer en del af skaberens bevidsthed, men er nu i stand til at opleve selvstændigt – en sjæl er født. De ”nyfødte” sjæle bliver der naturligvis taget godt hånd om på det ikke fysiske plan. Det sker blandt andet ved hjælp af såkaldte fødselsengle.

Når den enkelte sjæl på et tidspunkt er klar til det, vil den få mulighed for at opleve det fysiske liv. Det sker ved, at den får lov til at inkarnere i en fysisk krop. I vores tilfælde menneskekroppen. At inkarnere betyder at sjælen på et tidspunkt i fosterstadiet tager sæde i babyens fysiske krop. Ved den fysiske død forlader sjælen igen kroppen og vender tilbage til kun at eksistere på det ikke fysiske plan.

Når en sjæl vælger at inkarnere i den fysiske krop, vælger den samtidig at glemme alt om hvem den er og hvilket guddommeligt stof den er skabt af. Dette glemslens slør er skabt, for at oplevelsen i den fysiske krop skal være mere ren og give de bedste muligheder for at opleve og udvikle sig. For at tage et eksempel, så vil dit første kys være lige magisk hver gang, når du ikke kan huske, du har prøvet det i mange liv før dette.

Nå men tilbage til spørgsmålet. Hvad er meningen med livet? Den guddommelige skabers formål med at sætte sjæle i verden og lade dem opleve på egen hånd, er at lade dem tilvejebringe nye oplevelser og perspektiver tilbage til sig selv. Denne information er jeg er stødt på igen og igen og fra ret forskelligartede kilder. Jorden kan således betragtes som en ”oplevelseslegeplads” for sjæle, der for en periode vælger at medvirke via en krop.

Du er her således helt overordnet for at opleve og tilvejebringe nye oplevelser og perspektiver tilbage til den guddommelige intelligens, der ønsker at udtrykke sig på alle mulige måder. For at dette kan ske, er vi blevet tildelt ”fri vilje”. Det betyder, at vi, uafhængigt af skaberen, har mulighed for at træffe lige præcis de valg, vi ønsker. På godt og ondt. For skaberen er alle oplevelser værdifulde – og vi er lige elsket, lige meget hvad vi gør, da vi er skaberens værk og dermed ikke kan gøre noget ”forkert”. I alle oplevelser ligger der nye perspektiver, udvikling og læring til sjælen.

Igen, tilbage til spørgsmålet. Hvad er meningen med livet?

Forskellige liv, forskellige formål
Hvis man skal være lidt flabet, kan man sige, at ”Meningen med livet er det, der giver livet mening”. Forstået i den forstand at det er individuelt, hvad der giver folk et meningsfyldt liv. Grunden til det er sådan er, at vi som sjæle kommer til jorden med forskellige formål. Alle sjæle står forskellige steder i deres udvikling og har derfor behov for og tilstræber forskellige typer oplevelser og udvikling. Nogle sjæle har måske et ønske om at opleve kærligheden i familielivet, magt, begær, meningsfyldt arbejde, hjælpe andre mennesker, opleve skønhed, heale, udtrykke sig kunstnerisk, tjene penge osv., osv. Vi har hver især vores mål og drivkraft, der giver vores liv mening og indhold.

Hvis vi kom til jorden med det formål at udtrykke os kunstnerisk, da vil vi opleve stor mening og personlig tilfredsstillelse ved at udtrykke os kunstnerisk. Så hvis du oplever denne form for personlig tilfredsstillelse ved en aktivitet, ja så har du måske fundet en del af meningen med liv – for netop dig. I den forbindelse så husk, at meningen med livet ikke blot er én ting/aktivitet. Vi kan hver især have mange forskellige ting, der giver livet mening.

Meningen med livet
Så svaret på spørgsmålet – på det overordnede niveau – er, at universet/skaberen/den intelligente bevidsthed har et ønske om at udtrykke sig. Et ønske at om tilvejebringe nye oplevelser og perspektiver tilbage til sig selv. Det sker blandt andet ved at splitte sin bevidsthed op via selvstændige sjæle. Din sjæl er således en del at skaberen og du er et resultat at skaberens trang til at udtrykke sig. Det betyder samtidig, at du er en guddommelig og højt elsket skabning, præcis som du er.

På det individuelle niveau er svaret provokerende simpelt: ”Meningen med livet er det, der giver livet mening”. Hvilket så skyldes, at vi kommer til jorden med forskellige formål. Det er så op til dig, at finde ud af hvad der gør netop dit liv meningsfyldt. Men igen husk – det som gør andres liv meningsfyldt, er ikke nødvendigvis det, der gør dit liv meningsfyldt. Du er nød til selv at mærke efter, hvad der er rigtig for netop dig.

Relateret indhold:
1. Hvorfor sker frygtelige ting?
2. Hvad sker der, når man dør?
3. Reinkarnation og sjælen
4. Loven om den frie vilje

Tilbage til alle artikler