Hvad er karma?

Mange forbinder umiddelbart karma med straf for ugerninger. Men karma er meget mere nuanceret end det. Det er korrekt, at karma kan forstås som at tingene vender tilbage til en, hvis man har lavet en ugerning, men det skal ikke forstås som, at universet vil straffe en. Karma er en drivkraft i universet, der holder begivenhederne i gang og skaber nye situationer for os, baseret på de valg vi har foretaget og på den måde sender os på vores færd videre gennem livet. Vi har løbende mulighed for at foretage nye valg og på den måde påvirke vores fremtid.

Positiv og negativ karma

Karma virker både positivt og negativt. Positive handlinger vil derfor ligeledes oparbejde positiv karma. Karma kan ses som en måde, universet forsøger at opretholde ligevægt på. Hvis et menneske eksempelvis bevidst drager gavn af at snyde andre mennesker, så er det i alles interesse, at dette mennesker oplever konsekvenserne af sine handlinger og derigennem erfarer hvilke lidelser det medfører, således at denne sjæl ikke i inkarnation efter inkarnation fortsætter denne livsførelse. At opleve en situation fra begge sider er derudover med til at udvikle vores sjæl og øge vores bevidsthedsniveau.

Det er ikke alt karma der kan udlignes i dette liv, hvorfor noget vil videreføres til senere liv i efterfølgende inkarnationer. Det sker, da det simpelthen ikke er alt, der kan erfares optimalt i ens nuværende liv og derfor må udskydes.

Meget højt udviklede personer (personer med en meget høj energivibration/højt bevidsthedsniveau) kan opleve, at deres karma bliver udlignet hurtigere end hos andre. Nogen snakker ligefrem om ”instant karma” eller øjeblikkelig karma. Man kan således opleve med nogen mennesker, at hvis de spænder ben for nogen, så vil de nærmest selv skvatte over kantstenen. Det sker fordi de på energiplan løbende ”rydder op”.

Relateret indhold:

1. Den frie vilje
2. Reinkarnation og sjælen
3. Hvad sker der når man dør?
4. Hvad er din krops energivibration og hvilken betydning har det?
Tilbage til blog