Spirituel kost

Findes der en spirituel kost?

For at besvare det spørgsmål er vi først nød til at forholde os til:

“Hvad er en spirituel kost egentlig?”

I min optik er en spirituel kost, en kost der understøtter ens krop og generelle udvikling bedst muligt. Altså en kost der giver ens sjæl de bedst mulige betingelser for at trives, opleve, skabe og udvikle sig i ens nuværende krop. En kost der understøtter en i at leve et liv, hvor man kan realiserer sine fulde potentialer. Og det er jo overordnet set, det Universet ønsker for os.

For mig at se er en spirituel kost også en kost, der gør det lettest muligt for vores sjæl at kommunikere med os. For at guide os i den rigtige retning i livet. Vores sjæl rummer nemlig langt mere viden, end den viden vi har fra det nuværende liv. Den rummer også viden fra alle vores tidligere liv. Den har derfor svaret på mange problemstillinger i vores liv, hvis vi blot formår at lytte til den. Jo mere ren, i balance og velkørende vores krop er. Jo lettere vil vi have ved at lytte til vores sjæls visdom, finde ind til vores livsformål osv.

Dertil taler alt for, at en god kost (en spirituel kost) øger vores velbefindende, forebygger sygdomme og forlænger vores liv. Så for mig at se, er en spirituel kost en kost, der på bedste måde understøttet os bredt i vores udvikling.
Når det er sagt, så skal man huske, at vi er sat på jorden under indflydelse af loven om den frie vilje. Det indebærer, at det står os frit, om vi ønsker at vælte os i usunde fødevarer, med de konsekvenser for kroppen, det kan have. Eller om vi ønsker at understøtte vores fysiske, mentale og spirituelle udvikling via en sund, afbalanceret og nærende kost (Teaser: mere om det senere!).

Begge veje kan der være læring i og derfor er der ingen af dem, der er forkerte som sådan. Med denne artikel håber jeg dog, at folk vil blive bevidste om kostens betydning, så de på den baggrund kan foretage egne valg.

Spirituel udvikling og kosten
Når man begynder at udvikle sig spirituelt, vil ens frekvens eller vibration begynde at stige. Derfor vil mange opleve, at de begynder at ændre kostvaner mod sundere fødevarer. Det der kendetegner sunde fødevarer er nemlig også, at de har en højere vibration end eksempelvis junkfood. Din øgede frekvens betyder altså, at du er blevet et match for fødevarer med en tilsvarende højere frekvens.

Man kan også vende teorien på hovedet. Hvis du har prøvet at have tømmermænd, så ved du, at man får en stor trang til alskens usunde fødevarer. Når man har tømmermænd, er ens vibration lavere end ellers og det kan forklare ens trang til det usunde. Man er via sin lavere vibration blevet et match for det.

Mange der begynder at udvikle sig spirituelt begynder også at ændre kostvaner mod en mere vegetarisk kost. Altså en kost med mindre kød og mere frugt og grøntsager. Den mere vegetariske diæt, kan have flere årsager. For det første, så ændrer nogens præferencer sig stille og roligt i takt med de udvikler sig spirituel. De får det bare bedre, når de indtager mindre kød og deres system efterspørger mere grønt. En anden ting ved kød er, at det er sværere for kroppen at nedbryde end eksempelvis frugt og grøntsager. Så ved at spise let og mere frugt og grønt, kan man opretholde en ”lettere energi”.

En anden årsag kan være, at man begynder at udvikle en større medfølelse og forståelse for hvilken lidelse, der indgår i produktionen af nogle animalske produkter. Via spirituel udvikling vil man udvikle en større følelse af, at alt er knyttet sammen (på engelsk ”Oneness”). Vi er alle forbudne, da alt udspringer af den samme guddommelige kilde. Derfor vil nogen få sværere og sværere ved at acceptere, at dyr skal lide for at fremstille visse fødevarer.

Vi skal til at se mere nuanceret på fødevarer
I det følgende vil jeg se nærmere på, hvad sunde fødevarer er i et lidt større perspektiv og belyse hvor vores samfund har bevæget sig i en forkert retning. Sidst vil jeg se på, hvad DU kan gøre, for at sikre dig at din kost understøtter dig og din fysiske, mentale og spirituelle udvikling.

En tomat er ikke bare en tomat

De fleste er opmærksomme på, at den kan være dyrket ”økologisk” eller ”konventionelt”. Det er blandt andet bestemmende for, om den må dyrkes ved brug af gift. Men det er egentlig nogle sjove ord at bruge. I min verden burde grøntsager dyrket ”konventionelt” være mærket med ”kan indeholde giftrester”. Mens økologiske varer slet ikke burde være mærket. Det burde være en selvfølge, at der IKKE er gift i vores mad. Det vil det højst sandsynligt også blive i fremtiden, hvor vi sikkert vil ryste på hovedet over, at det engang var tilladt med gift i maden?!

Men derudover så kan der være stor forskel på hvordan tomaten er dyrket. Er den dyrket i det fri under solen eller er den dyrket i et væksthus med ekstra kunstigt lys. Har den vokset i en alsidig jordbund med en kompleks sammensætning af naturlige næringsstoffer, mineraler, mikrober, svampe osv., som understøtter plantens komplekse vækst. Eller har den vokset på et sterilt vækstmedium, hvor der gødes kunstigt for at sikre en hurtig og ensartet vækst? Har tomaten gået lov til at modne i solen eller er den plukket mens den var grøn?

Det burde være indlysende, at den første plante producerer tomater med en langt højere overordnet nærigs- og sundhedsværdi end nummer to. Det er ikke sikkert, vi i dag kan måle os frem til alle forskellene på de to tomater, men der er betydelige forskelle. Du kan jo bare prøve at dufte og smage på en tomat, du selv har dyrket i haven og sammenligne med den billigste fra supermarkedet. Din krop vil helt sikkert foretrække den første, da den har haft tid og mulighed for til fulde at udvikle alle de gode ting en tomat kan indeholde.
Animalske produkter
Det samme gør sig gældende ved animalske produkter. Forestil dig en burhøne der lever under kummerlige forhold. Den har måske smerter, ser ikke dagens lys og lever af en kost, der sandsynligvis er optimeret, efter at skulle være billigst mulig. Forstil dig de æg denne høne producerer. De vil komme til at rumme hønens dårlige energi og lidelse energimæssigt. Når du så spiser ægget, vil dit system bliver påvirket af disse energier.

Jo mere fintfølende, udrenset og udviklet du, din energi og din krop er, jo mere vil den slags påvirke dig. Derfor kan der også være forskel på hvordan to forskellige personer reagerer på at indtage den slags madvarer. Nogen vil måske også sige: ”Jamen man kan ikke smage eller måle forskel på næringen i de to æg”. Det er måske rigtigt. Men husk, alt er energi og det er endnu ikke alt, der kan måles af videnskaben i dag. Hvis du er healer, så har du måske også prøvet at heale på et glas vand og efterfølgende kunne mærke og smage forskel på dette. Det er det samme med ægget og tomaten. Det rummer mere end blot næring. Det rummer også energi.

Med udgangspunkt i ovenstående eksempler kan man begynde at gøre sig tanker om de madvarer man indkøber, hvordan de påvirker en og hvad man har lyst til at støtte. Man kan eksempelvis købe æg fra høns, man ved har haft det godt. Man kan vælge frilandsgrise osv. osv. En anden mulighed er, at man begynder at reducere mængden af kød i ens diæt eller bliver vegetar, hvis det føles rigtigt for en. Her vil jeg ikke gøre mig til dommer over, hvad der er rigtig og forkert. Men blot opfordre dig til at være bevidst om dine valg.

Inden for spirituelle kredse snakker man også om dyrs bevidsthedsniveau. Ifølge disse teorier er det bedre for os at indtage dyr med lave bevidsthedsniveauer end høje. Hvis vi altså ønsker at indtage dem. Her nævnes koen som et dyr med et ret højt bevidsthedsniveau, efterfulgt i faldende rækkefølge af grise, kyllinger og fisk, for at tage nogle eksempler. Jeg vil ikke gå dybere ned i disse teorier, men blot nævne det, så folk har mulighed for at forholde sig til det. Personligt har jeg dog også erfaret, at min krop responderer godt på fisk og dårligst på oksekød.

Industrialisering og overoptimering i fødevareindustrien
Et andet problem i vores samfund er, at fødevarer er blevet ”industrialiseret” og ”overoptimeret” for at øge producenternes indtjening. Det er egentlig en tendens, der er ret skræmmende og som de færreste tænker over. Det gør sig særligt gældende ved forarbejdede produkter og færdigretter. Det betyder i korte træk, at producenterne bruger dårligere og dårligere råvarer. Samtidig fyldes maden med fedt, salt, sukker og tilsætningsstoffer for at maskere de dårlige råvarer. Det sker selvfølgelig for at øge producenternes indtjening. Det er blot et kæmpe problem for folkesundheden overordnet set. (For få et eksempel på hvordan det foregår, klik her).

Men det største problem er, at folk ikke er opmærksomme nok på det. Man bliver jo ikke syg at af spise den slags mad fra dag til dag. Det der sker er, at ens system kommer til at fungere dårligere, end det ellers ville. Ens immunforsvar svækkes. Ens tarmflora forringes. Ens psykiske velbefindende bliver dårligere. Man sover måske dårligere om natten. Man bliver mere uoplagt. Man tager lettere på og kan med tiden udvikle diverse sygdomme og skavanker, som man måske kunne have undgået med en bedre kost. Det handler også om hvor hurtigt man ældes og i hvor mange år man har en velfungerende krop. Se på det som en motor. Hvis der er en lille smule sand i benzinen/olien, så kører motoren stadig fint i en periode. Men med tiden begynder problemerne at melde sig. Den vil yde dårligere og dårligere og vil ikke holde lige så længe, som den der kørte på ren benzin/olie.

Men hvad kan du så gøre?

En af de gode sider ved et kapitalistisk samfund er, at fabrikanterne producerer det, VI som forbrugere efterspørger. Og her ses der heldigvis positive tendenser i samfundet. Økologi er i massiv fremgang i Danmark og der findes heldigvis også fødevareproducenter, der er begyndt at fokusere på kvalitet og sundhed. Nogen fremhæver deres produkter for ikke at indeholde tilsætningsstoffer og/eller at være økologiske. Så tingene går i den rigtige retning. Med der er stadig et kæmpe marked for lav-kvalitetsmad, fordi vi forbrugere fortsat efterspørger det i stor stil.

Hvilke kostråd findes der så til en spirituel kost?

Med udgangspunkt i at en spirituel kost er en kost, der understøtter vores fysiske, mentale og spirituelle udvikling, så er jeg kommet frem til følgende kostråd:

1. Vælg Økologi
Som beskrevet ovenfor, så burde det være en selvfølge, at der ikke er giftrester i vores mad. Nogle argumenterer med, at ”der jo er grænseværdier for hvor meget, der må være af det enkelte giftstof i maden”. Her glemmer man bare ”cocktail-effekten”. Cocktail-effekten går kort fortalt ud på, at det enkelte kemikalie måske er forholdsvis ufarligt alene. Men når vores krop bliver eksponeret for mange forskellige giftstoffer på samme tid, kan det samlet set have betydelige og ukendte sundhedsmæssige konsekvenser, som er svære at teste for.

Man kan jo også spørge sig selv hvorfor en lang række sygdomme er på kraftig fremmarch i samfundet? Hvorfor mænds sædkvalitet falder og falder? Dette på trods af vi lever sundere end nogensinde? Der der er noget, der ikke stemmer..

Hvorfor bliver der så ikke gjort noget ved det, hvis det er så stort et problem? Her skal man huske, at der er enormt store økonomiske interesser på spil både for landbruget og den kemiske industri. Og når man har mange penge, så har man også ofte stor indflydelse i samfundet, som det er i dag.

Ved at vælge økologi kan du minimere din eksponering mod giftrester i kosten. Samtidig tvinges producenterne til, at rette ind efter det som forbrugerne efterspørger. De stopper helt naturligt med at producere noget, der ikke er efterspørgsel efter.
2. Undgå e-numre, tilsætningsstoffer og forarbejdet mad
Alt for mange fødevarer er smækfyldte med e-numre. Jeg købte på et tidspunkt en sandwich i et supermarked. På varedeklarationen fremgik det, at der var 22 e-numre i den. Helt ærligt, det var en simpel sandwich med skinke og ost. Hvis man ikke kan producere en sådan uden at fylde den med skidt, så er der noget galt.

Tænk også lidt over hvad e-numre egentlig er. Nogle har eksempelvis til hensigt at konservere maden. Det vil sige hæmme eller slå bakterier ihjel. Men hov, har du tænkt på, at din fordøjelse fungerer ved hjælp af gavnlige bakterie i dine tarme. Dybt nødvendige bakterier, for at maden kan nedbrydes og næringsstofferne optages. I det lys er det ret usmart at indtage bakteriehæmmende stoffer! Mange undersøgelser dokumentere ligeledes, at der er en sammenhæng mellem bakteriefloraen i tarmene og vores immunforsvar. Undersøgelser har også dokumenteret, at der er en sammenhæng mellem kvaliteten af tarmfloraen og vores mentale helbred. Der er altså mange gode grunde til at værne om denne.

Der er selvfølgelig forskel på e-numre og hvor slemme de er og nogle er naturligt forekommende. Men generelt vil jeg klart anbefale, at man gør det til en vane at checke varedeklarationen for e-numre og fravælger dem, så vidt muligt. Lad dig heller ikke snyde af at nogle producenter skriver hele ordet i stedet for e-nummeret. Det kunne eksempelvis være de skriver ”kaliumsorbat” i stedet for ”E202”.

3. Spis så mange rå og uforarbejdede grøntsager som muligt og reducer evt mængden af kød
Rå og uforarbejdet grøntsager og frugt har et utal af sundhedsfremmende egenskaber. Antioxidanter, vitaminer, mineraler og fibre er blot nogle af de gode sager frugt og grøntsager indeholder. Samtidig bevares disse stoffer bedst muligt, når maden ikke bearbejdet og opvarmes unødvendigt.

En anden god egenskab ved frugt og grønt er, at det er som udgangspunkt er ret let for kroppen at fordøje. I modsætning til eksempelvis kød, der kan tage op til 48 timer at fordøje. Vi skal huske, at fordøjelsen er en af de mest energikrævende processer i kroppen. Så når vi letter på denne, samtidig med at vi fjerner giftstoffer, så får kroppen mulighed for for at udrense og genopbygge sig selv. Med andre ord, jo mindre vi belaster kroppen med giftrester og svært fordøjelige fødevarer. Jo mere overskud vil den have til løbende at reparere sig selv og udskille affaldsstoffer.

Hvis du vil have bevis for ovenstående, så prøv en dag eller to udelukkende at leve af økologiske, rå og uforarbejdede grøntsager. Mange vil opleve at få influenza lignende symptomer og generelt komme til at føle sig utilpas. Det sker er, at når kroppen ikke længere skal bruge energi på at nedbryde svært fordøjelige fødevarer og samtidig slipper for at skulle håndtere giftrester. Så frigives der ekstra ressourcer til at kroppen kan gå i gang med hovedrengøring. Det er denne proces der kan give ubehag alt efter hvor belastet din krop er. Det gode er, at bagefter vil man opleve øget velvære og energi.

4. Lav din egen mad
Når du vælger selv at lave din mad fra bunden, så har du styr på hvilke ting, den indeholder. Du har mulighed for at undgå e-numre og kan tilvælge økologi og gode råvare. Samtidig giver processen med tilberedelsen dine børn, hvis du har sådan, en forståelse for gode råvarer og hvordan maden bliver til. Det kan de så videreføre til deres børn.

Hvis du har mulighed for det, så kan du også begynde selv at dyrke dine egne grøntsager mv. Det har, foruden de lækre og helt friske grøntsager, også en positiv mindfulness effekt. Det er dokumenteret at havearbejde og naturen reducerer ens stressniveau.

5. Se kvalitetsmad som en investering
De fleste er meget villige til at bruge penge på at blive raske, når de først ER BLEVET syge. For hvad ville det ikke være værd at få sit gode helbred tilbage? Det kan nærmest ikke gøres op i penge. Hvis du betragter de penge, du bruger ekstra på at købe gode grøntsager, økologi og kvalitetsråvarer som en investering i at holde din krop sund og rask – og undgå sygdom. Så er de ekstra penge hver måned lige pludselig givet utrolig godt ud.

6. Reducer stimulanser
Stimulanser så som alkohol, kaffe, nikotin har den effekt, at de påvirker vores sindstilstand. Det er forskelligt i hvilken grad og hvordan den enkelte person bliver påvirket af dem. Nogen er eksempelvis meget følsomme overfor koffein, mens andre kan drikke en hel kande og falde i søvn uden problemer. Helt overordnet set, så kan der dog være en række problemer forbundet med stimulanser og særligt overdreven brug af disse.

De kan for det første gøre, at man har sværere ved at mærke sig selv 100%. Dermed får man sværere ved at opdage, når ens krop forsøger at råbe en op. Når den fortæller en, at det er tid til tid at sætte tempoet ned. Eller når den forsøger at fortælle os, at det er tid til at bevæge os i en ny retning i livet. Et eksempel kunne være et alt for stressende arbejde. Det håndterer nogen med kaffe om dage, for at kunne performe, og alkohol om aftenen for at kunne slappe af. I stedet for at undertrykke kroppens signaler burde man måske begynde at overveje, hvilket liv man ønsker at leve.

Overdreven indtagelse af alkohol, som ses hos alkoholikere, er et eksempel på hvordan en personen kan komme længere og længere væk fra sin sjæls sande natur og visdom. Det er også typisk for alkoholikere, at de træffer dårlige beslutninger for dem selv og folk omkring sig.

Stimulanser kan også være med til undertrykke følelser, så vi ikke er nød til at forholde os til dem. Her skal man bare huske, at fortrængte følelser kommer op til overfladen før eller senere. Fortrængte og ubearbejdede følelser kan sågar udvikle sig til sygdomme, hvis vi ikke forholder os til dem. Så det er en rigtig dårlig strategi at undertrykke dem.

Jeg vil ikke gøre mig til herre over, hvad der er rigtigt og forkert i forhold til alkohol, rygning, kaffe osv. Men jeg er fortaler for, at man i en spirituel kost forsøger at begrænse indtaget af ovenstående. Jeg ser også mange eksempler på, at når folk begynder at udvikle sig spirituelt, så lægger de helt eller delvis ovenstående på hylden. Det bringer os naturligt videre til næste punkt.

7. Lyt til din krop!
Din absolut bedste kostrådgiver er – dig selv. Lær at lytte til din krop og hvad den fortæller dig. Hvis der er en særlig fødevare som din krop ikke responderer godt på eller du ikke får det godt af at indtage. Så er det din krops måde at fortælle dig, at du bør gå uden om denne. Din krop er dit absolut bedste kompas i den sammenhæng.

8. Dine tanker om det du indtager er vigtige
Sidst er ens tanker om det vi spiser rent faktisk også vigtige. Hvis du er spirituelt anlagt, er du nok bekendt med, at vi skaber med vores tanker. Det betyder, at hvis du betragter en fødevarer som god for dig, så vil det influerer på, hvor godt din krop responderer på denne. Det betyder ikke at pomfritter bliver sunde, bare fordi man bilder sig det ind. Men det kan betyde, at ens krop responderer bedre på kosten. Derfor, find fred i dine valg. Tilsvarende bliver sunde fødevarer endnu sundere, hvis man er bevidst om hvor sunde de er. Disse positive tanker er vi med til en fremme, når vi selv laver vores mad og arbejder med de gode råvarer. Så endnu et argument for selv at tilberede sin mad.

Den rene krop
En anden ting nogen vil opleve, når man begynder at leve mere sundt og ens krop får ro til at udrense er, at man kan blive mere følsomme overfor usunde fødevarer. Det kunne umiddelbart lyde som en dårlig ting. Men det er det faktisk ikke. Det er et symptom på, at ens krop er blevet mere ren og derfor reagerer, når den bliver udsat for ting, der ikke er gode for den. Så hvis du oplever det efterfølgende, så tillykke med din sundere krop!

Relateret indhold:
1. Hvordan manifesterer man sine ønsker?
2. Jeg bliver ved med at se 11:11 – Hvad betyder det?
3. Hvad er din krops energivibration?
4. Hvad er engle og hvad kan man bruge dem til?
5. Hvad sker der, når man begår selvmord?

Tilbage til alle artikler